STRONA GŁÓWNA
WYDARZENIA
O NAS
GALERIA
UNIA EUROPEJSKA
KSIĘGA GOŚCI
LINKI
KONTAKT

E-MAIL


Unia Europejska

NICEA - BRUKSELA
Spory o konstysucję - 13.12.2003r.

ZA KONSTYSUCJĄ
Większość państw (w tym założyciele: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Belgia i Luksemburg) chce, by po 2009 r. przyjąć system tzw. podwójnej większości. Decyzja zapada, gdy popiera ją:
 • minimum połowa państw reprezentujących razem 60% ludności UE.
  Duży może wiecej - Niemcy ze swymi 80 mln ludności zyskują silną pozycję.
  Argumnty Niemiec:
 • Unia będzie sprawniej funkcjonować, gdyż prawdopodobieństwo zawarcia skutecznej koalicji w systemie pdwójnej większości wynosi 21%, podczas gdy w systemie nicejskim 2-3%. Utrzymanie zapisów z Nicei grosi paraliżem decyzyjnym Unii.
 • System głosowania bardziej demokratyczny - każdy kraj ma jeden głos, a o sile koalicji decyduje demografia.
 • System glosowania faworyzujący Niemcy sprawi, że oddali się podział UE na ”twarde jądro” i całą resztę.
 • łatwiejsze bedą negocjacje w sprawie unijnego budżetu na lata 2007 - 2013.


  ZA NICEĄ
  Polska i Hiszpania (z mniej lub bardziej pewnym wsparciem Wielkiej Brytani oraz Estoni, Malty, Litwy, Łotwy i Węgier) wolałyby zachować system tzw. potrójnej większości przyjety w 2000r. na szcycie w Nicei. Decyzja zapada, gdy głosuje za nią:
 • minimum połowa reprezentujących co najmniej 62% ludności UE
 • co najmniej 232 (aż 72%) spośród 321 tzw. ważnych głosów. Faworyzowane są małe kraje kosztem dużych.
  I tak: NIemcy, Franca, Wielka Brytania i Włochy maj tylko po29 głosów, Polska i Hiszpania po 27, Holandia 13, Czechy 12, a maleńka Malta 3.
  Argumnty Polski:
 • Mając tylko dwa głosy mniej w Radzie Ministrów UE niż Niemcy, Polska pozostaje krajem rozgrywającym w Unii, pożadanym partnerem we wszystkich koalicjach.
 • Łatwiej nam będzie walczyć o ”polskie sprawy” w Unii: utrzymanie zasady solidarności, o utrzymanie odpowiedniego kierunku polityki rolnej, polityki wschodniej Unii, fundusze strukturalne itd.
 • System nicejski utrudnia Niemcom i Francji dominacji w Unii • Parlamrnt Europejski
 • Euro
 • Swoboda poruszania się
 • Gwarancja pokoju
 • Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
 • Mniej granic - wiecej miejsc pracy
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Ochrona środowiska

  PUNKT INFORMACYJY UNII EUROPEJSKIEJ
  Warszawskie Centrum Finansowe
  ul. Emilii Plater
  00-113 Warszawa
  tel.: (0048) 22 520 82 62
  fax: (0048) 22 520 82 63
  e-mail: info@eudel.pl

  KOMISJA EUROPEJSKA
  Dyrekcja Generalna
  ”Prasa u Komuniakacja”
  Publikacje
  B-1049 Bruksela • Nasza strona
  znajduje się
  na serwrze:

  Urząd Miasta Kwidzyn

  Copyright © 2003-2004 SKE
  Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
  Kopiowanie tylko za zgodą autora.